Anna villale elu!

Kodumaise villa ostu-müügi keskkond

Esiletoodud kuulutused

Discover some of the most popular listings in New York on user reviews and ratings.

Väärtuslik materjal

Vill on väärtuslik loodusmaterjal, mis ei leia Eestis piisavalt eesmärgipärast kasutust. Villavahetuse veebiplatvorm loob silla villa tootjate, töötlejate ja kasutajate vahele ning aitab leida materjalile väärika rakenduse. Siin saavad jagada kõik huvilised eestimaise villa ja villatoodete ostu ning müügi kuulutusi. Lisaks sellele on veebiplatvormil villaaustajate kogukonda koondav ja hariv eesmärk. Siit leiab viiteid teemakohastele kirjandusallikatele ja õppematerjalidele.


Villavahetus ei ole loodud ärilistel eesmärkidel ja see toimib vabatahtliku töö toel. Keskkonna loojad loodavad, et see aitab anda Eesti villale uue elu

63 860

lammast Eestis

117 tonni

villa aastas ootab uut elu