Villavahetuse veebiplatvorm on mittetulunduslik ettevõtmine, mille eesmärgiks on Eesti villaelu edendamine. Eestis toodetakse aastas ligikaudu 130 tonni villa, millest u 90 % hävitatakse.

Villavahetuse veebiplatvormi idee sündis 2022. aasta VILLAVEEBRUARi vebinaride käigus kus selgus, et kohaliku villa tootjad, töötlejad ja tarbijad ei leia üksteist kätte. Selle mure lahendamiseks pakkus vebinaride korraldustiim TÜ Viljandi kutuuriakadeemia pärandihäkatonil välja villavahetuse veebiplatvormi idee, mis osutus võidukaks ja sai tänu sellele väikese algkapitali. Ideed arendati edasi kultuuriakadeemia loovettevõtluse inkubaatoris. Täiendavat toetust platvormi tehnilise ja sisulise osa arendamiseks saadi Saarte koostöökogu kaudu PRIAst.

Veebiplatvormi sisulisteks arendajateks on Katrin Kabun, Ave Matsin ja Kadri Tali.

Tehnilise poole on teostanud OÜ Soomusronk.

Villavahetuse keskkonda edendavate soovide ja ettepanekutega pöördu siia: info@villavahetus.ee

Veebiplatvormi valmimist toetasid: